Ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia silnych burz na dzień 26 VI i noc 26/27 VI 2019 r.

Do Polski od zachodu zbliża się chodny front atmosferyczny, za którym napłynie do nas chłodniejsza masa powietrza. Kontrasty termiczne wynikające z dwóch różnych mas powietrza będą bardzo duże. W dniu dzisiejszym temperatura powietrza sięgnąć może 33°C, przy czym w dniu jutrzejszym nie powinna przekroczyć 20°C. Przy tak istotnych różnicach temperatur powstawać mogą gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Dzisiejsza sytuacja pod kątem zjawisk konwekcyjnych jest bardzo dynamiczna i w ciągu pierwszej części dnia może wystąpić niezauważona. Warto dodać, że niebezpieczeństwo polega na tym, że chmury burzowe mogą rozwinąć się nagle, w szybkim tempie przy obecności względnie pięknej pogody. Wartości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie znajdują się na alarmująco wysokim poziomie w zakresie ponad 3000 J/kg. W godzinach popołudniowych / wieczorem przy dostarczeniu wilgoci i obecności czynnika unoszącego, jakim jest front atmosferyczny, zauważone zostaną pierwsze oznaki konwekcji i już wtedy należy zachować ostrożność. Ze względu na obecność zatoki niskiego ciśnienia, która zaznaczać się będzie głównie w północno-wschodniej części regionu, dla tego obszaru zostaje wydany drugi stopień ostrzeżenia. Jeśli burze wystąpią, mogą formować się w pojedyncze komórki przekształcając się w superkomórki burzowe. Istnieje również szansa na zorganizowany układ wielokomórkowy. Możliwy opadu gradu o średnicy 3-5 cm.

Sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo niepewna, lecz trzeba mieć na uwadze powyższe ostrzeżenie, ponieważ burza zaskoczyć może w ciągu kilku minut.

DETEKTORY BURZOWE:
http://pl.blitzortung.org/live_dynamic_maps3.php

RADARY METEOROLOGICZNE:
http://misi.ayz.pl/pogodynka/

ZDJĘCIA SATELITARNE:
http://misi.ayz.pl/pogodynka/

Ostrzeżenie może ulec aktualizacji. Prognoza nie gwarantuje wystąpienia danego zjawiska. W przypadku ekstremalnych zjawisk należy zastosować wszelkie zasady bezpieczeństwa, gdyż nawet najsłabsze zjawisko może być śmiertelnie niebezpieczne!

Opracowanie:
Małgorzata Telus
Kujawsko-Pomorscy Łowcy Burz