Ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia silnych burz na dzień 26 VI i noc 26/27 VI 2019 r.

Do Polski od zachodu zbliża się chodny front atmosferyczny, za którym napłynie do nas chłodniejsza masa powietrza. Kontrasty termiczne wynikające z dwóch różnych mas powietrza będą bardzo duże. W dniu dzisiejszym temperatura powietrza sięgnąć może 33°C, przy czym w dniu jutrzejszym nie powinna przekroczyć 20°C. Przy tak istotnych różnicach temperatur powstawać mogą gwałtowne zjawiska atmosferyczne.…