DLA ŁOWCÓW BURZ

Zasady bezpieczeństwa dla łowców burz podczas dokumentacji terenowych w trakcie przechodzenia groźnych zjawisk atmosferycznych

 • Do niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych zaliczamy: burze i związane z nimi wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, tornado, downburst, microburst, gradobicia, ulewy i związane z nimi podtopienia
 • Każda, nawet najsłabsza burza może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Wyładowania atmosferyczne mogą być przyczyną porażeń, które skutkują utratą zdrowia lub życia.
 • Porażenie może wystąpić na kilka sposobów: w sposób bezpośredni oraz pośredni poprzez napięcie krokowe.
 • Zorganizowany wyjazd terenowy musi być poprzedzony dokładną analizą warunków meteorologicznych.
 • Nie zaleca się badań terenowych w przypadku możliwości wystąpienia ekstremalnie silnych burz na danym terenie w określonym czasie szczególnie, jeśli dotyczy to prognozowanych silnych wiatrów i trąb powietrznych.
 • Łowca burz w terenie powinien posiadać naładowany telefon komórkowy, aplikacje meteorologiczne, mapę. apteczkę, obuwie zmienne i ubranie (buty nieprzemakalne i izolujące prąd elektryczny np. kalosze, kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza, spodnie na zmianę).
 • Udając się na badania terenowe, środkiem lokomocji może być tylko i wyłącznie samochód, który jest najbezpieczniejszym miejscem w trakcie przechodzenia komórek burzowych w terenie.
 • Zabronione jest zabieranie w teren osób niepełnoletnich.
 • W czasie przechodzenia burz, nie wolno używać CB-radia. Należy również mieć pozamykane wszystkie okna.
 • Nie wolno parkować pod drzewami, banerami, słupami energetycznymi, balkonami, masztami i innymi obiektami, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo.
 • Nie wolno parkować na studzienkach kanalizacyjnych.
 • Dokumentacja wyładowań atmosferycznych następuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy pewność, że burza jest odległa.
 • Dokumentując burzę, nie należy biegać. Fotografie wykonujemy ze stopami złączonymi, aby zminimalizować ewentualne ryzyko porażenia poprzez napięcie krokowe.
 • Należy unikać cieków, jezior, stawów i innych obiektów hydrologicznych, ponieważ woda jest dobrym przewodnikiem elektrycznym.
 • W przypadku zauważenia zbliżającej się trąby powietrznej lub zjawiska microburst, należy jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce.
 • Nie wolno wykonywać zdjęć pod chmurą szelfową.
 • Nie zaleca się wybierania tras, które prowadzą w centrum burzy, gdzie istnieje ryzyko oddziaływania silnych prądów zstępujących oraz wyładowań atmosferycznych.
 • Zabronione jest wychodzenie z auta podczas przechodzenia burzy, gradobicia, silnego deszczu oraz wiatru prostoliniowego.
 • W trakcie przechodzenia komórki burzowej z silnym rdzeniem opadowym nie wolno jeździć autem, należy spokojnie przeczekać burzę w bezpiecznym miejscu.
 • W przypadku upału stosujemy ochronę głowy oraz ciała i oczu (okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, czapka).
 • W przypadku bycia świadkiem wypadku drogowego lub związanego z groźnym zjawiskiem atmosferycznym, należy zadzwonić pod numer ratunkowy 112 oraz zastosować pierwszą pomoc.
 • Należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.
 • Nie wolno narażać środowiska na zanieczyszczenie.